Навчальний курс "Хронопсихологічне прогнозування" Николаев Никольская 24 Напомнить
Напомнить: Добавить в google календарь

Навчальний курс "Хронопсихологічне прогнозування" Бесплатное событие

17.11.2018 10:00 ~ 15:00 Никольская 24 +380964392382

Запрошуємо Вас на навчальний курс "Хроно Психологічне прогнозування" який складается з 4 модулів:
1.Час людини
2.Психосоматика
3.Час та діагностика психічного розвитку
4.Сімейна психогенетика.
Кількість годин: 120 годин

Викладач курсу:Савенкова Ірина Іванівна - Завідувач кафедри психології
Науковий ступінь, вчене звання:
доктор психологічних наук, доцент
Дисципліни, що викладає:
клінічна психологія, патопсихологія, психосоматика, психологія часу, нейропсихологія.Біографія:

1985-1991рр. – навчання у Дніпропетровському Ордена Червоного Трудового прапора медичному інституті.

1991-донині лікар-педіатр, лікар-нефролог вищої категорії, клінічний психолог.

2002-2007рр. – старший викладач психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова.

2007р. – захист кандидатського дисертаційного дослідження зі спеціальності «медична психологія» в Інституті психології імені Г.С.Костюка на тему: «Психосимптоматика хронічних неінфекційних захворювань у дітей».

2008-2012р. – заступник директора з науково-методичної роботи Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки.

2012-2016рр. – доцент кафедри спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Київського інституту імені Бориса Грінченка.

2014р. – захист докторського дисертаційного дослідження зі спеціальністі «медична психологія» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань».

З 2015р. – понині завідувач кафедри психології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського.

Професійний і науковий інтерес:

Спеціаліст у галузі клінічної психології, зокрема, психодіагностики психосоматичних захворювань з позиції психології часу, за допомогою психологічного інструментарію – електронного хроноскопу. Розробка корекційних та реабілітаційних заходів з метою запобігання загостренню психосоматичних захворювань та їх виникненню.

Основне кредо в професійному житті: «Наші почуття будують наше здоров’я».

Автор 125 наукових публікацій, 12 навчальних та навчально-методичних посібників, 2 монографій.

Час є фундаментальною складовою поведінкової взаємодії людини з навколишнім світом.
Хронопсихологічного прогнозування перебігу
психосоматичних захворювань з позиції психологічної диференціації індивідуальних психологічних властивостей людини, яке переконує, що ознаки соматичних розладів повністю узгоджені з ними й, відповідно,
можуть бути досить прогнозовані й визначені з урахуванням типологічних груп, а також залежні від індивідуального (власного) біологічного часу.
В якості теоретико-методологічних основ хронопсихологічного прогнозування перебігу психосоматичних захворювань визначено використання системного підходу, реляційної концепції часу, концепції суб'єктивного теперішнього, психологічної теорії діяльності,психоаналітичної концепції особистості, концепції здоров’я, концепції особистісних особливостей.
Аналіз чинників, які зумовлюють перебіг психосоматичного
захворювання, дав підставу віднести до найважливіших передумов прогнозування порушення диференціацію часових характеристик у суб'єктів із цими розладами.
Також найважливішими чинниками, що зумовлюють ефективність прогнозування, є індивідуальний хронотип та часова спрямованість особистості. Крім того, підлягають обов'язковому врахуванню чинники,
що впливають на перебіг захворювання, а саме, місце найменшого опору,фазова сингулярність та базове емоційне забарвлення поведінки.
Обґрунтовано вибір психолого-часових індикаторів прояву
психосимптоматики соматичних порушень. На цій основі розроблено концепцію хронопсихологічного прогнозування перебігу психосоматичних захворювань, сутність якої полягає у тому, що, враховуючи психологічні індивідуальні особливості кожного окремого індивіда, схильного до психосоматичних захворювань, є можливість передбачити місце його
найменшого опору. Щонайперше, такі окремі нозологічні форми
захворювань, як хвороби серцево-судинної системи, органів дихання,травлення та сечостатевої системи.
Графік зустрічей оговорюється індивідуально.
Після закінчення курсу видається сертифікат та компьютерна програмама для проведення хронометрування.
Вартість курсу 2500 грн за 4 модуля при оплаті до 10 листопада, після 10 листопада 2700 грн. 
За детальною інформацією звертайтесь за тел.+380734376642;+380964392382 Анастасія

Связь с организатором события
Поделитесь афишей с друзьями:Отзывы